توضیحات محصول

قرص های زیرکونیایی

قرص های زیرکونیایی

توضیحات: قرص های زیرکونیا در قطرهای مختلف، با خلوص 99% و دانسیه ی بالای 5 گرم بر سانتی متر مربع


قیمت : تماس با شرکت