توضیحات محصول

زیرکونیای تثبیت شده با منزیا 100 گرم

زیرکونیای تثبیت شده با منزیا 100 گرم

توضیحات: ، پودر زیرکونیای تثبیت شده با منزیا در نسبت مختلف منیزیا با خلوص% 99


قیمت: 3,000,000ریال