توضیحات محصول

زیرکونیای تثبیت شده با منزیا در حجم بالا

زیرکونیای تثبیت شده با منزیا در حجم بالا

توضیحات: ، پودر زیرکونیای تثبیت شده با منزیا در نسبت مختلف منیزیا با خلوص% 99


قیمت: 0ریال