توضیحات محصول

زیرکونیم اکسی کلراید در حجم بالا

زیرکونیم اکسی کلراید در حجم بالا

توضیحات: پودر زیرکونیم اکسی کلرید 8 آبه به صورت نمک سفید رنگ


قیمت : تماس با شرکت